Tuisblad

Gaste netwerk

Indien jy Laerskool Lynnwood besoek en vir die uitvoer van jou pligte toegang tot die internet benodig kan jy die volgende proses volg.

Wie mag die Lynnwood Gaste netwerk gebruik.

Slegs besoekers wat toestemming het deur die skoolbestuur mag van die netwerk gebruik maak.

Besoekers wat fasiliteite huur of die skool besoek vir skoolverwante aangeleenthede kan toestemming by een van die volgende personeel verkry. Indien toestemming gegee word moet hulle ’n 'Password' en internet ‘Voucher” van diè personeel kry. Indien persone die skool besoek of fasiliteite gebruik vir aktiwiteite wat nie verwant is met Laerskool Lynnwood nie moet hulle van hulle eie internet gebruik maak.

Studente onderwysers kan slegs van die Internet gebruik maak indien die internet benodig word vir die aanbied van 'n les. Beperkinge sal op hulle voucher geplaas word vir bandwydte en tyd van gebruik. Vir enige ander internet gebruik moet studente van hul eie internet gebruik maak.

Die volgende personeel kan genader word vir toestemming, 'n 'pasword' en  'n 'voucher

  • Charlotte Mooij
  • Hannelie Kriel
  • Steve Stolk
  • Ilse de Villiers
  • Coenie Esterhuizen

Plaas jou toestel op die Lynnwood Gaste WIFI.

Lees die 'password' in wat jy vanaf die persoon verkry het wat vir jou toestemming gegee het.

Jou toestel behoort nou ’n browser oop te maak met ’n “Login” bladsy met Laerskool Lynnwood se Logo daarop. Lees die nommer op die  “Voucher” in. 

Rekenaars wat nie aan die skool behoort nie en sonder toestemming op die verkeerde WIFI netwerk geplaas word sal deur die stelsel geblok word. Indien jou rekenaar reeds deur die stelsel geblok is kan dit slegs deur Mnr. Esterhuizen weer op die stelsel ge-“unblock” word. Jou rekenaar sal nie toegang kry tot enige netwerk indien hy geblok is nie.

Indien jy WiFi-toegang benodig moet die nodige persone ten minste een(1) werksdag voor die dag wat jy dit benodig gekontak word. Geen 'vouchers' sal uitgereik word op die dag wat dit benodig word nie aangesien personeel ander verpligtinge ook het. Geen 'vouchers' of ondersteuning sal na-ure gegee word nie. Tref dus jou reëlings betyds.