Tuisblad

Kultuur

As deel van Laerskool Lynnwood se missie om gebalanseerde leerders op te
voed, ag ons kulturele blootstelling en die beoefening van kulturele aktiwiteite van groot belang.

Ons visie is om elke leerder ‘n geleentheid te bied om aan een van ons verskeiekultuuraktiwiteite deel te neem en sodoende holisties te ontwikkel.
Dit gee geleentheid vir die ontwikkeling van lewensvaardighede soos kommunikasie, leierskapsontwikkeling, krisisbestuur, algemene dissipline, verantwoordelikheid en goeie menseverhoudinge.