Tuisblad

PRE- PRIMÊRE FASE  

PERSONEEL

Adjunkhoof Pre-Primêr:

Hester Wandrag

Graad RRR: 

 • Me.Elfriede Meistre - Assistent: Me. Jauné Walker
 • Me. Liezl Pretorius - Assistent: Me. Himne Smith
 • Me. Ansmarie Naudé - Assistent: Me. Chanel Oosthuizen
 • Me. Tanya Smit – Assistent: Rochelle Havenga

Graad RR:

 • Me.Cindy van Jaarsveld - Assistent: Me. Gretchen Mulder
 • Me. Marnie Krige - Assistent: Me. Nica Holder
 • Me. Isabel du Plessis - Assistent: Me. Sasha-Lee Strydom
 • Me. Janke Rust - Assistent: Me. Matilda Engelblik

Graad R:

 • Me. Nelia de Klerk - Assistent:Me. Simoné van Greunen
 • Me. Estie van Wyk - Assistent: Me. Nicole Prinsloo
 • Me. Estie Rousseau - Assistent: Me. Sumari Loggenberg
 • Me. Marisa Adendorff - Assistent: Me. Mila Bezuidenhout
 • Me. Jantjie Mouton - Assistent: Me. Renate Stander

ALGEMENE INLIGTING

DAGPROGRAM

Die dagprogram begin 08:00 en aflaaityd is slegs vanaf 07:00.

SKOOLTYE

Die skool sluit vanaf Maandag tot Donderdae om 12:30 -13:30. Vrydae sluit die Pre-Primêre afdeling sowel as die laerskool om 13:00. Die naskool begin dienooreenkomstig.

OP- EN AFLAAI EN HEKKODE

Die hekkode word nie aan kleuters uitgegee nie; dit is vir hulle eie veiligheid. Alle kleuters moet by hulle klasse afgegee word. Alle hekke moet asseblief toegemaak word  wanneer  u uitgaan.

Indien iemand anders u kleuter af- of oplaai, moet `n reëling met die betrokke juffrou getref word. Geen kleuter sal aan `n vreemde persoon afgegee word nie.

PARKERING

Moet asseblief nie voor die bure se opritte parkeer nie. Respekteer ons bure. Daar is parkering beskikbaar in Mimosa en Millers Mile.

SKOOLGELDE

Inbetalings word slegs by die finansiële kantoor by me. Hannelie Kriel gedoen. Gebruik u familiekode as verwysing.

BRIEWE EN PRENTJIES

Die weeklikse nuusbrief, die Mini Beeld, gaan op Woensdae elektronies uit. Indien u `n harde kopie wil hê, reël asseblief met u kleuter se onderwyseres. Maak asseblief `n ophef van u kleuter se prente, dit is vir u kleuter baie belangrik. Prente word in u kleuter se afdroograkkie gebêre.

GROET

Laat u kleuter elke dag sy of haar juffrou in die oggend en middag groet. Teken asseblief u kleuter in die middae uit op die klaslyste wat voor die klasse aangebring is.

KOSBLIKKE EN LEKKERS

Geen lekkers behalwe op Vrydae. Pak dan `n lekkertjie asook `n broodjie in. Geen snoepiegeld word aan kleuters gegee nie. Kosblikidees sal in die weeklikse omsendbrief aan u deurgegee word.

BAK EN BROU

Kleuters bak en brou elke derde Donderdag.

ONTBYT

Elke kleuter moet asseblief tuis ‘n ontbyt nuttig. Geen kleuter kan op `n leë maag funksioneer nie.

SPEELGOED

Geen eie speelgoed mag skool toe gebring word nie. Onderhandeling en beplanning is net sekere van die vaardighede wat kleuters aanleer wanneer hulle kompeteer vir speelgoed tydens informele spel.

REKENAARKLASSE

Rekenaarklasse word by die laerskool aangebied en is deel van ons gr. R -kurrikulum.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Buitemuurse demonstrasielesse word aangebied en `n lys van buitemuursse aktiwiteite sal aan u deurgegee word. Gelde moet asseblief elektronies aan die betrokke afrigter inbetaal word, geen kontant in u kleuter se tas nie.

MEDIKASIE EN SIEKTES

Geen medikasie mag deur `n onderwyseres gegee word nie, slegs pleisters en salfies. Indien u kleuter op antibiotika is, moet u `n toestemmingsbrief vir u kleuter se onderwyseres gee om medikasie toe te dien. Indien u kleuter sou siek raak tydens skoolure sal u dadelik gekontak word. Allergieë moet asseblief aan die personeel deurgegee word. Stuur asseblief die nodige medikasie skool toe. 

ASSESSERING

Assessering vir gr. R word deurlopend gedoen. Assessering vir gr. RRR en RR word deurlopend en tydens assesseringsweke afgehandel. Die kleuter se vordering word op ‘n gereelde basis tydens ons ouermiddae met ouers bespreek.

OPROEPE NA ONDERWYSERESSE

Oproepe na onderwyseresse gedurende klastyd word nie toegelaat nie, aangesien sy haar tyd aan onderrig spandeer. U kan die sekretaresse skakel indien dit `n dringende boodskap is.

VERLORE KLERE

Dit word Vrydae uitgestal, kom kyk asseblief indien u `n kledingstuk vermis. Merk asseblief alle klere, pette, skoene, ens.

SONBLOK

Sonblok moet asseblief by die huis aangewend word. 

STORIETYD

Ouers moet asseblief nie die klas tydens storietyd onderbreek nie. Dit is baie belangrik dat `n kleuter sal leer dat `n taak voltooi word. Woordeskatuitbreiding en taalontwikkeling is maar `n paar vaardighede wat tydens storietyd aangeleer word. 

DIENSTE

Arbeidsterapie, spraakterapie en die dienste van ‘n Opvoedkundige Sielkundige word op die terrein aangebied. Indien die betrokke onderwyseres dink dit is nodig dat u kleuter verwys word, sal sy dit met u as ouers bespreek. Slegs dán word `n verwysing gedoen.

INSTAPPIES – EN - UITSTAPPIES

Daar is vir in- en uitstappies begroot en is dus nie vir u onkoste nie, maar vir die skool se rekening. Sien asseblief die jaarprogram vir datums. Die jaarprogram is op die webblad beskikbaar en word ook elektronies aan ouers gestuur.

DISSIPLINE

Volgens wetgewing mag geen onderwyser ‘n kleuter dissiplineer deur hom/haar te slaan nie. Ons verwag dieselfde respek vanaf die kleuter teenoor die personeel. Sien die skoolreëls van Laerskool Lynnwood Pre- Primêr. Dit is ook op die webblad beskikbaar. Indien u kleuter nie volgens die skoolreëls optree nie, en sy gedrag nie na wense is nie, sal u as ouer verwittig word.

VERGADERINGS

Die Adjunkhoofde en departementshoofde het op Woensdae `n vergadering vanaf 07:00 tot 07:30. Hulle onderwysassistente is daar vir toesig in hulle klasse. Die personeel vergader soggens vanaf 08:45 – 08:00 om elke dag se reëlings deur te gee en om die dag met skriflesing en gebed te open. 

VERJAARSDAE

Verjaarsdae kan by die skool gevier word. Reël asseblief met u kleuter se onderwyseres. Stuur gerus ‘n lekkerny saam om u kleuter se groot dag te vier. Die verrigtinge vind dan vanaf 12:00 plaas.

SKOOLREËLS VAN LAERSKOOL LYNNWOOD PRE-PRIMÊR

Ouers lees asseblief hierdie reëls noukeurig en maak seker dat u kleuter dit ook verstaan:

 • Alle onderwyseresse se aanspreekvorm is “Juffrou” en nie op haar voornaam nie.
 • Basiese respek word teenoor juffrouens en kleuters betoon, soos bv. groet in die oggend en middag.
 • Geen kleuter mag ‘n personeellid slaan of skop nie.
 • Geen kleuter mag by die skool vloek of kru taal gebruik nie.
 • Kleuters sal nie toegelaat word om mekaar te slaan, spoeg, byt of skop nie.
 • Kleuters word nie toegelaat om die skool se eiendom te beskadig nie.
 • Geen kleuter mag die kode van die hek weet nie.
 • Geen eie speelgoed word toegelaat nie, dit sal gekonfiskeer word.
 • Geen diefstal nie.
 • Toiletmaniere word by die huis aangeleer en by die skool toegepas.
 • Elke kleuter moet elke dag ‘n broodjie in sy/haar kosblik hê, selfs wanneer ons bak en brou.
 • Geen snoepiegeld mag skool toe gestuur word nie.
 • Hare moet netjies versorg word, geen kleuter se hare mag gekleur, of in moderne style gesny word nie. Geen “steps” mag by die kleuters se hare gesny word nie.
 • Kleuters se hare mag nie in hulle oë hang nie. Dogters se hare moet netjies vasgemaak word indien dit skouerlengte is.