Tuisblad

Finansiële Inligting

Inleiding 

Laerskool Lynnwood se Algemene Ouervergadering het op 16 Oktober 2019 die skool se begroting en skoolfonds vir 2020 goedgekeur. Skoolfonds is vooruitbetaalbaar. 

  • ‘n Bevestigingsfooi van R1500.00 per kind (Graad RRR tot 7) is betaalbaar voor einde Desember 2019. 
  • Bevestigingsfooi word van totale skoolgeld afgetrek en balans word in 11 paaiemente (Januarie tot November) verdeel. 

Skoolfonds vir 2020 

Die volgende skoolfonds is met ingang van 1 Januarie 2020 betaalbaar: 

2020 Skoolfonds

Graad 1 – 7

Graad R, RR en RRR

TOTAAL per jaar

 R22 950

 R28 230

Bevestigingsfooi

 R1 500 (betaalbaar voor of op 31 Desember 2019)

 R1 500 (betaalbaar voor of op 31 Desember 2019)

 Bedrag sonder bevestigingsfooi

 R21 450

Betaalbaar:

  • 11 x R1 950

R26 730

Betaalbaar:

  • 11 x R2 430

Naskoolgeld

2020 Naskoolgelde

Enkelkind

Twee kinders

Drie kinders

Betaalbaar maandeliks (ongeag aantal dae bywoning)

 11 x R1 300

 = R14 300

 11 x R2 320

= R25 520

 

 11 x R3 450

= R37 950

 

Dagbesoeker

(middagete en versnappering ingesluit)

 R100

 

 

 

 

Bankbesonderhede:

  • ABSA
  • Rekeningnaam: Laerskool Lynnwood
  • Rekeningnommer: 0540510075
  • Takkode: 632005
  • Lopende Rekening