weblogo Laerskool Lynnwood - Beheerliggaam

Beheerliggaam 

Samestelling van die Beheerliggaam:

Skoolhoof

 • Hoof: Steve Stolk

Ouers

 • Voorsitter: Dewald van Staden
 • Finansiële voorsitter: Petra Vermeulen
 • Sport: Johan du Plessis
 • Kultuur: Dulinda Pieters
 • Aksie Lynnies: Riekie le Roux
 • Entrepreneurskap, NPC en Risikobestuur: Siebert Wiid

Opvoeders

 • Sekretaresse: Ilsé de Villiers
 • Sport: Nico Loggenberg
 • Ondersteuningsdienste/ geboue en terrein: Kurt Labuschagne

Nie-opvoeder

 • Margaret Mabena

Gekoöpteer 

 • Pre-primêr: Hester Wandrag
 • Finansies: Hannelie Kriel