weblogo Laerskool Lynnwood - Grondslagfase

Grondslagfasecnfoto_0007 Laerskool Lynnwood - Grondslagfase

By Laerskool Lynnwood is elke leerder en sy uniekheid vir ons belangrik. Leerders word in liefde ontvang en begelei tot elkeen se volle potensiaal.

Ons glo en vertrou dat u ‘n lang en gelukkige verbintenis met Laerskool Lynnwood sal hê.

Elize van Eeden

Departementshoof: Grondslagfase

Visie vir die Grondslagfase

  • Om deel te wees van die groter visie van die skool en om as sulks die fondasie te lê vir die sukses van alle leerders.
  • Om die vordering van die leerders te herlei tot selfontdekking, ‘n liefde vir leer en selfwerksaamheid.

Missie

  • Om leerders moreel te versterk.
  • Om elke leerder te bemagtig om in ‘n gelukkige, geborge atmosfeer hulle volle potensiaal te bereik.
  • Om kennis, vaardighede en waardes aan te leer deur begronde kennis binne plaaslike, bekende kontekste.
  • Om leerders se onafhanklikheid, selfvertroue , lus vir leer en waagmoed aan te wakker.