weblogo Laerskool Lynnwood - Pre-Primêr

18---logo---pre-primer-kleur Laerskool Lynnwood - Pre-Primêr

Voorwoord

Laerskool Lynnwood Pre – Primêr is ‘n kleuterskool wat soos ‘n gemeenskap funksioneer. Betrokke ouers en onderwysers ontwikkel hier gelukkige kleuters tot elkeen se volle potensiaal. By hierdie toonaangewende kleuterskool sal u gou agterkom dat speel en sosiale interaksie, die belangrikste boustene van leer is.

Daar word aandag aan kleuters se verbeelding, behoeftes, vordering en mylpale gegee in kindervriendelike klaskamers, deur ervare en opgeleide onderwysers en assistente.

Sensoriese areas, fietsiebane, waterspel, klimmure en opvoedkundige speelgoed is van die aktiwiteite wat op ‘n daaglikse basis tydens buitespel aangebied word.

Hester Wandrag

Adjunkhoof: Pre-Primêr

Visie en Missie

Visie

Om die mees toonaangewende Pre-Primêre skool te wees, wat emosioneel versorgde kleuters to skoolgereedheid, begelei.

Missie

Ons is ‘n professionele instansie met gekwalifiseerde, uitkomsgedrewe personeel wat daarna streef om elke kleuter as unieke individu te ontvang en te ontwikkel op ‘n opregte, deursigtige, liefdevolle en kreatiewe wyse.

Waardes 

  • Beginselvastheid- handhawing van ons gemeenskap se norme en waardes.
  • Oop kommunikasie- kommunikasie gebasseer op wedersydse respek, vrymoedigheid en toeganklikheid.
  • Kleutergesentreerdheid- die fisiese en emosionele versorging van ons kleuters in ‘n kindervriendelike en veilige omgewing.
  • Spanwerk- ons funksioneer as individue wat mekaar se vaardighede, kennis en ervarings deel, sodat daar verryking en optimalisering van kundigheid kan plaasvind.
  • Individualiteit- professionele optrede wat ruimte laat vir elkeen se uniekheid.
  • Kwaliteit onderrig- onderrig wat op voortdurende vernuwing gebasseer is en op kreatiewe wyse lei tot skoolgereedheid.