Skaak is ‘n sport wat deurlopend deur die jaar gespeel word. Hierdie sport is vir leerders wat geïnteresseerd is in probleemoplossing, analitiese denke en hoë orde denke. Dit is ‘n individuele sport waar leerders hul aandag kan fokus op hul eie vordering en ontwikkeling.

Die beste hiervan is dat kinders hierdie vaardighede ook in ander aspekte van sy of haar lewe kan gebruik. Dit gaan hier oor meer as net verbale kommunikasie. Skaak leer jou kind hoe om elke wen en verloor te hanteer. Dit bevorder ook die vermoë om beter te konsentreer, beter te beplan en strategies te dink aangesien hul reeds drie tot vier stappe vooruit moet dink in ‘n spel.